Притча за десетте крави 

Живели някога двама моряци.
Големи приятели били. Обиколили заедно много морета и океани, много бури преживели, на много брегове спирали.
Веднъж попаднали на един прекрасен остров.
Вождът на местното племе ги приел с дарове, посрещнали ги топло и те останали за по-дълго.
Вождът имал три дъщери.
Поживели на прекрасния остров моряците, отпочинали си, дошло време да си ходят. Тогава единият казал:
– Аз няма да потегля обратно. Реших да остана и да поискам ръката на дъщерята на вожда. Както е обичаят, ще дам за нея десет крави.
– О, браво! Голямата му дъщеря е чудна хубавица. Сигурен съм, че ще сте много щастливи. – отговорил другият моряк.
– Грешиш. Аз няма да искам ръката на голямата му дъщеря.
– Е, и средната е хубава. И с нея ще ти е много добре.
– Не, аз няма да поискам ръката и на средната.
Ще се оженя за малката дъщеря и ще дам за нея десет крави.
– Ти добре ли си?! – удивил се приятелят му.
– За тази сива мишка? Пропътували сме целия свят надлъж и нашир. Такива като нея сме виждали с купища. Помисли, вразуми се!
Но морякът вече бил решил.
Отишъл при вожда и му казал:
– Почитаеми вожде, идвам да искам ръката на дъщеря ти. Както е обичаят, давам за нея десет крави.
Зарадвал се вождът.
– О, голямата ми дъщеря е чудна хубавица! С радост ще ти дам ръката ѝ и ще приема десетте крави.
– Моето уважение, вожде, но аз не искам ръката на голямата ти дъщеря.
– А, добре тогава. Средната ми дъщеря също е хубава и ще ви благословя, и ще приема десетте крави, както е обичаят.
– Аз моля за ръката на малката ти дъщеря, вожде. – рекъл уверено морякът.
Вождът се стъписал.
– На малката дъщеря?!
И тъй като бил много справедлив, предложил на моряка:
– Синко, традицията повелява да се дават десет крави за красива жена. Малката ми дъщеря не е особено красива, затова може да дадеш за нея само три крави.
– Не, вожде! Аз съм избрал нея, за мен тя е най- красивата и ще дам за ръката ѝ десет крави, както повелява обичаят.
Склонил вождът и дал ръката на малката си дъщеря на моряка. А той дал за нея десет крави.
Оженили се те и веднага след сватбата приятелят му отплавал към родните земи.
Минала цяла една година.
Затъжил се другият моряк за приятеля си, който останал на острова, и решил да го посети.
Хвърлил котва и се отправил към брега.
На брега видял чудна хубавица. Запитал я за дома на приятеля си и тя го повела.
Когато пристигнали, отвътре излязъл другият моряк и първо прегърнал хубавицата, а после и приятеля си.
-Какво се е случило?! – удивил се гостенина. Преди една година ти се ожени за малката дъщеря на вожда, едно съвсем обикновено и невздрачно момиче. Как стана тази огромна промяна?
Хубавицата му отговорила:
– Преди една година моят съпруг видя в мен най-красивата жена и даде за ръката ми десет крави, както повелява обичаят да се дава за красавица.
В този момент аз за първи път в живота си се почувствах красива.
Любовта му ме направи красива.

Гласът на Резида заглъхна, а тя седеше неподвижно сред курсистите и в очите ѝ напираха сълзи от обзелото я прозрение. Върна се вкъщи, където я чакаше Любовта, и му каза:
– Сега знам защо разцъфнах така.
Защото преди една година ти избра мен.

Благодаря!

Вярвай и продължавай да вървиш!

Елина Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.