За брода в реката

Когато минаваш през водите, с теб ще бъда, 
и през реките, те няма да те потопят;
когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш
и пламъкът няма да те опали. Исая 43:2

Излезе от офиса в тъмната вечер.
– Най-после!
По-бързо, имам Женска среща Мисия! – мярна се в главата й и ускори крачка.
– Защо бързаш?! – промъкна се тихичкото гласче. Няма записани. Едва ли някой ще дойде.
Точно на Мисия!
Явно всички са си я намерили. Или нещо не правиш както трябва?!
И изведнъж сякаш го чу:
– Не можеш да преведеш някого през брод, през който първо ти не си преминала!
Спря се под светлината на лампата и сякаш видя алеята в Морската като пълноводна, буйна река, през която трябваше да премине.
Реката на живота.
На места буйна и опасна, на места спокойна и ласкава.
Пълна с подводни камъни и дълбоки вирове, но има брод и когато го намериш, от камък на камък, с малки крачки, с големи подскоци, ту бързо, ту бавно, ще преминеш през нея – до Моето Място.
– Върви, ще те преведа!
А после ти ще преведеш други жени!
Всяка до нейното Място, където е здрава, обичана и щастлива жена!

Благодаря!

Вярвай и продължавай да вървиш!

Елина Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.