За даването и получаването

Давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Лука 6:38

„Първо трябва аз да имам и тогава ще мога да давам и на другите.” – чува по радиото в таксито на път за офиса.
Водещите охотно се съгласяват: „Така е, първо получи и после дай”.
– Добре, че не слушам радио! – не издържа тя. Чувате ли как прокарват идеята, че трябва първо ти самият всичко да имаш и едва тогава да започнеш да даваш? – пита тя шофьора на таксито.
– Явно първо всички трябва да станем богати и тогава да даваме на нуждаещите се – обобщава той с горчивина.
– А в Библията е точно обратното: Давай, и ще ти се даде! – е казал Исус Христос.
Принципът на отворената ръка: Когато ръката ти е отворена и дава, и над теб Бог е отворил ръка и изсипва щедро.
В моментът, в който си придобил всичко и забравиш какво е да нямаш, и ръката ти се затваря за нуждаещите се, и отгоре се затваря за теб.
В офиса в стаята ѝ влиза чистачката с молба. Жена на около седемдесет години, леко грубовата, пълна с живот и енергия, която колегите шеговито наричат „Мистър Пропър”. Всеки понеделник идва да чисти и ръцете ѝ винаги са пълни с всякакви плодове, каквито ражда градината ѝ, и цветя, разкошни цветя. За нея винаги има отделно. „Дръж! Ти поне оценяваш.” Единственото ѝ развлечение са автобусните екскурзии из страната.
Та влиза милата с молба, която звучи почти задължително, и казва:
– Прочетох във вестника за една болна жена с две деца от еди-кое си село, че моли за помощ – за децата, за дърва за огрев, за храна. Ние с дъщеря ми насъбрахме дрехи, продукти, тетрадки, обувки за зимата съм купила на двете деца. Другата седмица ще заредим колата и ще отидем да занесем всичко. На 200 км е селото. Е, няма да отида на две екскурзии, но голяма работа.
Та ако може да съберете някой лев, че тези деца трябва и да ядат. Зима идва, дърва за огрев ще им трябват. Колкото повече съберем, толкова по-добре. Аз ще им ги занеса. Знам какво е да си гладен и да се чудиш как да стоплиш и нахраниш децата си.

Събрахме и я благословихме.
Поредният урок, Господи!
Който има, е забравил какво е да нямаш, а човек, който отделя от залъка си, дава и помага.

Благодаря!

Вярвай и продължавай да вървиш!

Елина Попова