Общи условия

Общи условия за ползване на сайта www.moetomyasto.com.

Сайтът www.moetomyasto.com е собственост на Елина Георгиева Попова, живуща в гр.Варна, юрист, автор на книгата „Моето Място”, и на Програмата „Как да съм на Моето Място – здрава, обичана и щастлива жена”, жена и майка.​

Данни за контакт:
Имейл: elinapopova@moetomyasto.com
Телефонен номер: 0887984651.

1. Предмет
Настоящите Общи условия имат за цел да уредят отношенията между сайта (www.moetomyasto.com) и неговите потребители.

За потребител се счита всяко лице, взаимодействащо със сайта (посещение на страницата, абониране за нoвини, разглеждане и споделяне на съдържание, осъществяване на контакт и комуникация.

2. Обработване на лични данни
Личните данни на потребители се обработват спрямо Политиката за обработване на лични данни на сайта.

3. Характеристика на сайта
www.moetomyasto.com е сайт за лично творчество (блог) на Елина Попова, насочен изцяло към общуването и подкрепата между жените.

4. Условия за ползване на сайта
Всеки потребител на сайта има правото да ползва съдържанието за своя употреба, а когато цитира материали или части от материали от сайта, следва да посочва източника – сайта www.moetomyasto.com, и автора Елина Попова.
Всеки потребител може да се свърже с Елина Попова чрез контактната форма или на посочените имейл и телефон за връзка, както и да направи коментар на публикациите. Всички коментари подлежат на преглед и одобрение от собственика на сайта. Коментари, които са негативни, неморални или неподходящи няма да бъдат одобрявани.

5. Авторски права
Всички права върху сайта – дизайн, структура и съдържание, в т.ч. статии, постове и снимки – са запазени и са предмет на авторско право. За нарушение на авторските права ще се счита разпространението на каквото и да е съдържание от сайта под електронна или физическа форма, без посочване на автора Елина Попова и на сайта www.moetomyasto.com.
Нарушителите подлежат на наказание съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

6. Други
Авторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия.
В случай на спорни ситуации или недоразумение, моля да се свържете с мен на имейл: elinapopova@moetomyasto.com  или на телефон 0887984651, за да бъдат разрешени в дух на добро.