Политика за събиране, съхранение и обработка на лични данни

1. „Моето Място“ събира, обработва и съхранява лични данни, доброволно предоставени от потребителите на сайта.

2. Потребител, предоставил своите лични данни, се съгласява те да бъдат обработвани и използвани за целите, описани по-долу.

​3. Данните се използват само и единствено за осъществяване целите на сайта: изпращане на новини, осъществяване на контакт и комуникация, предоставяне на услуги и връзка с потребителите на сайта.

​4. „Моето Място“ използва софтуери за проследяване на потребителите и събиране на демографска информация за тях, както и за информация относно действията им на сайта.

5. „Моето Място“ не предоставя лични данни на трети страни.

6. Личните данни, които „Моето Място“ съхранява, са изцяло защитени и неприкосновени.

7. Всеки потребител може по всяко време да провери какви данни съхранява за него „Моето Място“ и да поиска  достъп до тях в подходящ формат, като изпрати имейл на: elinapopova@moetomyasto.com.

8. В случай, че потребител желае “Моето Място“ да изтрие данните му и да бъде забравен, трябва да изпрати имейл, изразяващ писмено това желание, на електронен адрес elinapopova@moetomyasto.com.

9. При възникване на евентуални проблемни ситуации във връзка с използване на лични данни потребителят може да се свърже на имейл elinapopova@moetomyasto.com, за да бъдат разрешени в дух на добро, или да потърси правата си тук:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Тел: 02 91 53 519
Ел. поща: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

10. Администратор на лични данни: Елина Георгиева Попова.